DRAGII NOȘTRI,

S-a împlinit un deceniu de când încercăm să fim, împreună, o Familie Ortodoxă – nu doar o revistă, nu doar un loc de mărturisire a credinţei într-o societate aflată în derivă, ci mai cu seamă un mod de a cultiva dragostea în Hristos, de a rămâne împreună, noi, cei ce avem aceleaşi năzuinţe de mântuire, de a ne întări în conştiinţa că suntem toţi fraţi. Şi, după scrisorile primite din partea voastră, credem că Dumnezeu a împreună-lucrat spre aceasta.

Îndrăznim, aşadar, să ne adresăm ca unor membri de Familie şi să vă cerem ajutorul pentru sprijinirea revistei „Familia Ortodoxă”.

Astfel, în scopul promovării valorilor familiei şi credinţei în societatea românească, orice sponsorizare este binevenită. Orice ajutor contează. Ne puteţi sprijini şi dacă sunteţi personal implicat într-o societate comercială sau, dacă aveţi cunoscuţi care se află într-o astfel de poziţie, trimiţându-le rugămintea noastră.

Nădăjduim, cu ajutorul vostru, să se folosească mulţi de cuvântul Adevărului, pe care cu nevrednicie ne străduim să-L slujim şi să-L mărturisim.

DESPRE CE E VORBA?

Codul fiscal permite oricărei persoane care are venit(uri) să direcţioneze până la 3,5% din impozitul pe venit(uri) către o organizaţie neguvernamentală. Vă rugăm să ne susţineţi direcţionând până la 3,5 % din impozitul care v-a fost reţinut automat din salariu pe parcursul anului trecut.

CUM SE PROCEDEAZĂ?

Cei care au venituri din salarii sau asimilate salariilor, pensii etc. completează Formularul 230, „Cerere privind destinația sumei reprezentând până 3,5% din impozitul anual pe datorat, cu datele Asociației pentru Apărarea Familiei și Copilului.

Formularul trebuie să aibă următoarele câmpuri completate:

 Anul (2021);

– Punctul I Date de identificare a contribuabilului: numele, inițiala tatălui, prenumele, adresa completă din buletin, CNP-ul, telefon (opțional), email (opțional);

 Punctul II.2. Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat …:

  • Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult – bifă
  • Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 ani sau 2 ani (opțional) – bifă
  • cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult: 19060933
  • denumire entitate nonprofit/unitate de cult: ASOCIAȚIA PENTRU APĂRAREA FAMILIEI ȘI COPILULUI
  • cont bancar (IBAN): RO29 RNCB 0081 0637 1254 0001.

 Semnătura

Descărcați formular completat cu datele noastre de AICI.

Vizualizați un MODEL de formular completat, AICI.

Formularul/formularele le depuneți la Administrația Financiară de care aparțineți cu domiciliul. Termenul limită de depunere este 25 mai 2022.

De asemenea, puteți depune declarațiile completate direct pe site-ul ANAF dacă aveți semnătură electronică și un cont. Informații detaliate găsiți pe site-ul ANAF.

Poți ajuta și printr-o DONAȚIE direct în contul nostru, indiferent dacă ai statut juridic sau nu:

Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi Copilului
CIF: 19060933
Cont IBAN: RO29 RNCB 0081 0637 1254 0001

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la

tel. 021.312.61.38 sau scrieți-ne la adresa de

e-mail: contact@familiaortodoxa.ro

Vă mulţumim!