Prezentele Termeni și Condiții definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.familiaortodoxa.ro de către vizitatori. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

Cine suntem?

Familia Ortodoxă este o publicație lunară de informare și atitudine creștină. Revista își propune să ofere cititorilor săi o înțelegere în cheie creștină a realităților cotidiene și promovarea unui mod de viață tradițional.

Adresa site-ului nostru web este: https://www.familiaortodoxa.ro.

Site-ul https://www.familiaortodoxa.ro/ este administrat de S.C. ORTODOXPRESS S.R.L., cu sediul în București, Str. Academiei nr. 25, et. 1, ap. 3, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/8814/2006, CUI RO 18717238

Vizitarea site-ului https://www.familiaortodoxa.ro/ implică acceptarea condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii precum şi orice modificări ale site-ului https://www.familiaortodoxa.ro/ fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi Condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Navigare site

Pentru a putea vizita site-ul https://www.familiaortodoxa.ro/, trebuie să acceptați Politica cookies

Cookie-uri

Când lăsați comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului pentru detectarea spamului. Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te deautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Conținut de pe alte site-uri

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, video-uri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comportă exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.

Partajarea datelor

Dacă ceri resetarea parolei, adresa ta IP va fi inclusă în emailul pentru resetare.

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Păstrarea datelor

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe site-ul nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii site-ului web pot vedea și edita aceste informații.

Drepturile tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest site web, poți cere să primești un fișier de export cu datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ și toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/200, clienţii noştrii au următoarele drepturi:

1)  Dreptul la informare (art.12)

2)  Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către operatorul de date.

3)  Dreptul la intervenţie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:

  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrările nelegale;
  • transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
  • notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).

4)  Dreptul la opoziţie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5)  Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege şi care au fost încălcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art. 25).

Drepturile de autor

Întregul conţinut al site-ului https://www.familiaortodoxa.ro/, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea S.C. ORTODOXPRESS SRL sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială.

Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul https://www.familiaortodoxa.ro/, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de mail contact@familiaortodoxa.ro

Litigii

Prin vizualizarea articolelor și imaginilor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. ORTODOXPRESS SRL. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. ORTODOXPRESS SRL și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu accesarea site-ului, vizitatorul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și Termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din accesarea, navigarea și vizualizarea site-ului https://www.familiaortodoxa.ro/.